Quotum voor vrouwen aan De Top ?

Vrouwen breken nog steeds moeilijk door glazen plafondNog altijd werken er veel te weinig vrouwen in De Top van het bedrijfsleven. Toch maar een quotum ?

EU-commissaris Viviane Reding (justitie) wil dat 30 % van elke raad van commissarissen in 2015 uit vrouwen bestaat. In 2020 moet dat percentage zijn gestegen tot 40. Ook onze Tweede Kamer wil dat De Top van grote bedrijven (> 250 werknemers) voor 30 % uit vrouwen bestaat. (Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer.)

Niet goedschiks ? Dan een Regeling

En gaat het niet goedschiks ? Dan maar ‘kwaad’schiks, met een wettelijke regeling. Want het ministerie van financiën heeft berekend dat het ‘glazen plafond’ alleen onze samenleving al 8 tot 9 miljard euro per jaar kost ! Moet je nagaan wat dat voor de hele EU is…

Het ziet er naar uit dat het kwaadschiks wordt. Want in de meeste EU-landen blijft het aantal vrouwen aan De Top verontrustend laag. Neem Duitsland: 13 %. En Nederland: 8,1 %. In 2010 kwamen er bij ons per saldo maar twee vrouwen bij aan De Top. In 2009 ging het nog om 11 dames.

Vrouw in de board ? Koersen kelderen

Dat blijkt uit de Female Board Index. Dat is een jaarlijkse inventarisatie van het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse, beursgenoteerde ondernemingen. De resultaten van 2010 zijn onlangs bekend gemaakt.

Vrouwen worden nu eenmaal beschouwd als minder goede bestuurders dan mannen. Dat rare vooroordeel is diep geworteld, blijkt uit allerlei onderzoek. In de VS bleek zelfs dat de beurskoersen van een bedrijf dalen als er een vrouw in de raad van bestuur komt.

Vrouw keert minder dividend uit

Maar dat komt misschien ook doordat ondernemingen met vrouwelijke commissarissen minder dividend uitkeren. Ze richten zich meer op de langere termijn, zo blijkt uit Brits onderzoek. Terwijl mannelijke bestuurders meer geneigd zijn de aandeelhouders te vriend te houden.

Wat daar ook van zij, mannen komen sneller in de bestuurskamer terecht dan vrouwen. En halen vrouwen tóch De Top, dan belanden ze nogal eens op riskante posities. Het afbrandrisico is groot. Terwijl de heren juist op plekken komen waar de kans op succes aanzienlijk is.

Bedrijven met vrouwen verdienen meer

Zonde. Want veel onderzoeken tonen aan dat de bedrijfsresultaten wél varen bij de aanwezigheid van vrouwelijke bestuurders. Een veel aangehaald onderzoek is dat van het Amerikaanse bureau Catalyst.

Het keek naar de prestaties van bedrijven uit de Fortune 500-lijst met wat meer vrouwen in de raad van bestuur. Uitkomst: het rendement op het eigen vermogen van die ondernemingen lag over een periode van 4 jaar 53 % hoger dan dat van de andere.

Vrouwen bevorderen sfeer

In Europa deed McKinsey een vergelijkbaar onderzoek met vergelijkbare resultaten. Daar kwam bovendien uit dat bedrijven met meer vrouwen aan De Top innovatiever zijn. En dat hun medewerkers tevredener zijn. Vrouwen zijn kennelijk ook nog eens bevorderlijk voor een prettiger sfeer.

Ook de Erasmus Universiteit toonde aan dat ondernemingen met een vrouw in het bestuur een hoger gemiddeld rendement op het eigen vermogen halen. Namelijk 23,3 %, tegen 13,7 % bij bedrijven met uitsluitend mannen in de boardroom.

Gemengde teams doen het beter

Ik kijk daar niet van op. Ik heb veel gewerkt in gemengde teams. Die functioneerden doorgaans beter dan teams met uitsluitend vrouwen of mannen. Al zijn en blijven mannen en vrouwen natuurlijk heel verschillend. Een man zoekt uitdagingen en risico. Een vrouw houdt liever veilige(r) marges aan.

Een man zoekt vooral snelle oplossingen voor problemen. Dat is niet altijd de beste weg. Vrouwen zijn geneigd er wat meer tijd voor te nemen. Om dan met een betere oplossing te komen. In onstabiele economische tijden kan een vrouw de risico’s beter inschatten. In stabiele economische tijden is de man daar weer beter in.

Team moet 35 % vrouwen bevatten

Het is wel van belang om voldoende vrouwen in een team te hebben. Zo’n 35 %, blijkt uit onderzoek. Anders gaan vrouwen zich mannelijk gedragen om zich in hun overwegend mannelijke omgeving staande te houden. En dan is hun inbreng minder weldadig voor de onderneming.

Al met al denk ik dat het voor zowel de vrouwen als het bedrijfsleven een goede zaak zou zijn als er een quotum komt. En niet alleen voor de betere bedrijfsresultaten. Door de vergrijzing en een dalend aantal schoolverlaters krijgen we straks een flink tekort aan goed opgeleide mensen op de arbeidsmarkt. Vrouwen zijn nodig om dat gat op te vullen.

Vrouw beter opgeleid, minder betaald

En dat kunnen ze ook. Ze zijn steeds beter opgeleid. Volgens CBS-onderzoek hebben vrouwen van 25 tot 34 jaar zelfs een hoger opleidingsniveau dan evenoude mannen. In tijd van één generatie is het aantal vrouwen met een hoge opleiding ruim verdubbeld. Bij de mannen is het slechts licht gestegen.

Wel is het van belang dat de salarissen van mannen en vrouwen eindelijk eens gelijk worden getrokken. Vrouwen krijgen in ons land voor hetzelfde werk nog steeds minder betaald dan mannen. Zeker als ze parttime werken. Zelfs al hebben ze dezelfde opleiding en een vergelijkbare ervaring. Dat verschil kan volgens recent CBS-onderzoek oplopen tot wel 40 %. En dat is in deze tijd toch te gek voor woorden ?

Renske Cramer

Lees ook:

Over Renske Cramer
Ik ben gepensioneerd communicatie- en marketingadviseur. Ik houd me bezig met dingen die nóg leuker zijn dan werken ;-)

4 Responses to Quotum voor vrouwen aan De Top ?

  1. Pingback: Cultuur bètawereld obstakel voor (top)vrouwen « Renske Cramer Tekstproducties

  2. Pingback: Vrouwenquotum lijkt haalbaar « Renske Cramer Tekstproducties

  3. Pingback: Aantal vrouwen in top stijgt (te) traag « Renske Cramer Tekstproducties

  4. Pingback: Beurzen impuls voor vrouwen in wetenschap « Renske Cramer communiceert

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s